Czech English
Aktuality
VTÚ a VUZ: zkušebnictví větší měrou!

VTÚ a VUZ: zkušebnictví větší měrou!18. 04. 2017

„Vojenský technický ústav považujeme za naši sesterskou organizaci ve výzkumu, vývoji a zkušebnictví. Výzkumnou činnost máme de facto stejnou, jiné jsou oblasti působnosti,“ řekl generální ředitel Výzkumného ústavu železničního, a. s. (VUZ) František Bureš a vymezil důvod pracovní návštěvy na ředitelství VTÚ, s. p. v pražských Kbelích: „V zájmu VUZ je intenzivnější spolupráce s VTÚ.“

Ředitel VTÚ J. Protiva s hejtmankou Středočeského kraje J. Pokornou Jermanovou

VTÚ jako součást bezpečnostní konference12. 04. 2017

My a naše bezpečnost neboli Road show 2017 – to je cyklus čtrnácti odborných konferencí na téma zajištění obrany a bezpečnosti České republiky, schopností země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva. Debaty budou postupně probíhat ve všech krajích ČR, a to v termínu leden 2017 až březen 2018. Premiérové dějství se uskutečnilo ve středočeské Mladé Boleslavi dne 11. dubna 2017. Do této unikátní aktivity, která zvyšuje součinnost všech zainteresovaných bezpečnostních a obranných subjektů, se zapojil také Vojenský technický ústav, s. p.

Znalost reality je pro VTÚ jako výzkumně-vývojovou instituci zásadní

Znalost reality je pro VTÚ jako výzkumně-vývojovou instituci zásadní29. 03. 2017

Patnáctý, čtrnáctý, třináctý. Jinými slovy – 15. ženijní pluk Bechyně, 14. pluk logistické podpory Pardubice, 13. dělostřelecký pluk Jince. Tři útvary Pozemních sil Armády ČR, u nichž v průběhu února, března a dubna získává vedení Vojenského technického ústavu, s. p. zpětnou vazbu k obrannému výzkumu, vývoji, inovacím, výrobě prototypů a zkušebnictví.   

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz