Czech English
Aktuality
Ocenění VTÚ za vývoj moderních armádních technologií

Ocenění VTÚ za vývoj moderních armádních technologií10. 01. 2018

Vydavatelství MS Line, zabývající se obranným a bezpečnostním průmyslem, udělilo Vojenskému technickému ústavu, s. p. prestižní cenu za vynikající výsledky v oblasti vývoje moderních technologií pro Armádu České republiky.

VTÚ získal statut státní autority

VTÚ získal statut státní autority02. 01. 2018

Vojenský technický ústav, s. p. byl oficiálně pověřen k výkonu státní autority v oblastech jeho odborné působnosti. V reálu se jedná o certifikační činnost u nově vyvinuté techniky určené pro export (bez zavedení do Armády ČR) a dále o odborné posuzování technických specifikací, technických podmínek, analytickou, zkušební a testovací činnost při zavádění nové techniky do používání v Armádě České republiky v návaznosti na příslušné normy STANAG.

Na vzdělávací činnosti Univerzity obrany bude participovat i VTÚ

Na vzdělávací činnosti Univerzity obrany bude participovat i VTÚ18. 12. 2017

Postavení a role Vojenského technického ústavu, s. p. v resortu obrany a související akviziční procesy – to bylo téma přednášky ředitele státního podniku VTÚ Jiřího Protivy, s kterou vystoupil na Univerzitě obrany v Brně. Vrcholné představitele vojenské vysoké školy, pedagogy a studenty nejprve seznámil s činností státního podniku MO v oblastech výzkumu, vývoje, inovací a zkušebnictví při naplňování potřeb státu a následně i s aktuálními projekty odštěpných závodů VTÚ souvisejících s obranou a bezpečností České republiky.   Autor: Pavel Lang

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz