Czech English
Aktuality
Příspěvek VTÚ k integraci a detekci bezpilotních prostředků v ČR

Příspěvek VTÚ k integraci a detekci bezpilotních prostředků v ČR28. 06. 2017

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky uspořádal v úterý 27. června 2017 v Jenči u Prahy seminář na aktuální téma: Integrace a detekce bezpilotních prostředků v ČR se zaměřením na malé drony létající v malých výškách. V auditoriu, které tvořilo desítky odborníků z různých zainteresovaných institucí, byl přítomen také Vojenský technický ústav, s. p. reprezentovaný ředitelem státního podniku Jiřím Protivou a technicko - obchodním ředitelem VTÚ Jaroslavem Trávníčkem.

Bezpilotní prostředky VTÚ obohatily program na roudnickém letišti

Bezpilotní prostředky VTÚ obohatily program na roudnickém letišti26. 06. 2017

Záměr organizátorů leteckého dne vylepšit program také zajímavostí z oblasti bezpilotních prostředků se nad očekávání podařil. Memoriálu Air Show na letišti v Roudnici nad Labem se tak premiérově zúčastnil Vojenský technický ústav, s. p. s prezentací bezpilotní platformy.

Expertní činnost VTÚ při zjišťování příčin leteckých nehod

Expertní činnost VTÚ při zjišťování příčin leteckých nehod22. 06. 2017

Ve čtvrtek 22. června 2017 byla podepsána rámcová smlouva o dílo mezi Vojenským technickým ústavem, s. p. a Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, jehož předmětem je ujednání o vypracování odborných posudků v případě leteckých nehod. V reálu se jedná o vyčlenění leteckých specialistů odštěpného závodu VTÚLaPVO pro práce spojené s vyhodnocováním palubních záznamových zařízení (flight recorder), dále analytické postupy, respektive služby tribodiagnostické laboratoře a zkušební laboratoře záchranných prostředků a padákové techniky, jakož i vyčlenění leteckých specialistů VTÚLaPVO pro ÚZPLN na práce spojené s vyšetřováním velké letecké civilní nehody. Rámcovou smlouvu stvrdili svými podpisy ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva a ředitel ÚZPLN Pavel Štrůbl. Autor: Pavel Lang

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz