Czech English
Aktuality
VTÚ a Agentura logistiky propojují svoje působnosti

VTÚ a Agentura logistiky propojují svoje působnosti25. 05. 2017

Nedlouho po osobním setkání vrcholných představitelů Vojenského technického ústavu, s. p. a Agentury logistiky Jiřího Protivy a brigádního generála Jaroslava Trakala se uskutečnila pracovní schůzka vedení obou resortních institucí na staroboleslavském ředitelství agentury. Společného jednání již v širším formátu se za VTÚ zúčastnil ředitel státního podniku a ředitelé odštěpných závodů VTÚLaPVO Praha-Kbely, VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín  - Petr Novotný, Bohumír Myslín a Ján Roman. Armádní logistiku zastupovali hlavní funkcionáři ředitelství a náčelníci jednotlivých center zabezpečení a regionálních středisek vojenské dopravy.

Příprava ke vzletu

V Čáslavi létaly i letadla bez pilotů22. 05. 2017

Vojenský technický ústav, s. p. zaujal na čáslavském Dni otevřených dveří profesní kuriozitou. Zatímco pětačtyřicet tisíc diváků chytila za srdce mistrovská akrobacie pilotů letounů a osádek vrtulníků, VTÚ si vysloužil obdiv za dynamickou ukázku bez letců! Na veřejnosti se premiérově představila dvojice bezpilotního systému Miss Tractor, který se používá jako imitátor vzdušného cíle (IVC) pro nácvik střelby z raketových nebo protiletadlových palebných prostředků. Komentáře jeho unikátního použití a manévrovacích schopností se na DOD 2017 osobně zhostil ředitel státního podniku VTÚ Jiří Protiva.

Společné vize Vojenského technického ústavu  a Akademie věd ČR

Společné vize Vojenského technického ústavu a Akademie věd ČR12. 05. 2017

Akademie věd České republiky sdružuje dvaapadesát vědeckých ústavů v široké škále oborů. Jejich hlavním posláním je uskutečňovat základní a aplikovaný výzkum, což je po profesní stránce odvětví spojené s činností také Vojenského technického ústavu. Proto je logické, aby obě instituce hledaly cesty k sobě navzájem.

Více aktualit
VTÚ ZBLÍZKA
VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

VTÚVM: Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz

„V oblasti výzkumu a vývoje se nám v loňském roce podařilo zdárně dokončit vývoj inovovaného náboje 14,5 mm s redukovaným dostřelem a získat dotační projekt pod názvem Postupy, v němž se řeší výzkum metodik a zařízení při zkoušení osobních ochranných prostředků. Kromě toho jsme se podíleli i na dotačních projektech dalších odštěpných závodů. Jako příklad uvedu Korobs a Gládius,“ říká ředitel VTÚVM Ing. Ján Roman.

 

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

VTÚLaPVO: Komunikační a informační modul KIM 5

„Ze strategických projektů loňského roku bych za odštěpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zmínil následující: komunikační a informační modul KIM 5, systém velení a řízení ACCS CZ, radiokomunikační vybavení na stanoviště řízení letového provozu RCOM LSLPS a bezpilotní prostředky mini UAV. V roce 2016 se zaměříme na projekty související s řízením letového provozu, kde odštěpný závod bude plnit významnou roli systémového integrátora, dále na podporu projektů v rámci komunikačních a informačních systémů a v neposlední řadě, vzhledem k současné bezpečnostní situaci, také na bezpilotní průzkumné prostředky,“ říká ředitel VTÚLaPVO Ing. Petr Novotný.

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

 

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

VTÚPV: Přepravní box „Biobox“ k izolaci od smrtelných virů

Houkající sanitky zdravotnické záchranné služby zastavují před specializovanou infekční nemocnicí pro izolaci a léčení osob se zvlášť nebezpečnými nákazami v těchonínském Centru biologické ochrany a přivážejí pacienty s podezřením na virus Ebola, umístěné v přepravních boxech Biobox. Dále jsou v těchto Bioboxech zdravotníky v přetlakových ochranných oblecích převáženi a rychle evakuováni na lůžka jednotky intenzivní péče. Naštěstí jen cvičně neboli v rámci prověrky připravenosti na případnou mimořádnou situaci.

Kdo jsme

Vojenský technický ústav je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR za účelem poskytování strategických dodávek a služeb potřebných pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU.

Vojenský technický ústav má tři odštěpné závody, které se zaměřují na výzkum, vývoj a zkušebnictví ve svých oborech:

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz