Czech English

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

VTÚVM: Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p. v Bzenci

Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu, s. p., respektive jeho odštěpného závodu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín se nachází jižně od jihomoravského města Bzenec a svými parametry a možnostmi je v tuzemsku výjimečná. Na většině plochy je několikametrové pískové podloží bez stromového porostu, které má výrazný vliv na bezpečnost v prostoru střelnice v souvislosti s maximálním tlumícím účinkem střel. Další kladnou skutečností je rozsah střelecké linky. Do infrastruktury střelnice patří správní budova, řídící věž, zdravotnické středisko, protipožární nádrž, dílenské a výukové zázemí.

Na takzvané zkouškové ploše (plocha č. 4) se nachází, na levé straně ve směru střelby, pistolová střelnice (viz foto). Ta má celkem deset stavů s možnosti střelby do vzdálenosti 50 metrů. Pistolová střelnice je uzavřená, takže lze na ní provádět výcvik bez toho, aby byla omezena další činnost na střelnici.

Střední část tvoří střelecká plocha pro střelbu z ručních palných zbraní jednotlivými ranami, a to na vzdálenost 300 m, respektive 500 m. Střelecká linka je ukončená valem (300 m ukončená valem vysokým cca 5 m, 500 m ukončená valem vysokým cca 10 m). Tato plocha zároveň slouží pro všechny střelecké i nestřelecké činností v rámci vývoje a zkoušek zbraňových a muničních systémů a také pro různé technické zkoušky (např. výbuchy a zkoušky střepinového efektu).

Na pravé části střelnice je k dispozici střelecká linka, kde lze střílet do vzdálenosti 780 metrů.

 

Návrh možných úprav zkušební střelnice Bzenec vychází ze záměru managementu státního podniku efektivněji využívat areál, a to i pro jinou než vlastní činnost při výzkumu a vývoji zbraňových, muničních a optoelektronických systémů. Je nabíledni, že výše uvedený záměr byl konzultován jak s armádními a policejními odborníky, tak s výrobci speciální techniky. Důvod? V tuzemsku, kromě vojenských prostorů, neexistuje střelecká linka na vzdálenost 700 metrů a více!

 

Návrh obsahuje tři části:

1)          úprava střelecké linky tak, aby byla zabezpečena střelba na nadstandardní vzdálenost - 1 000 až 1 200 m - (oproti současným 780 m), a to při zachování bezpečnosti střelby. O vzdálenost jeden kilometr a více je veliký zájem v zahraničí.

2)          vybudování výcvikového střediska pro výcvik armádních a policejních jednotek, příslušníků městské policie, záchranných sborů nebo sportovní střelce.

3)          výstavba dílčích speciálních výcvikových pracovišť pro složky integrovaného záchranného systému.

 

Dalším nezbytným krokem je vybudování odpovídajícího logistického zázemí, počínaje ubytovacími kapacitami a konče zabezpečením zbraní a munice.

 

Střelecká linka

 

Současný stav je následující:

Střelecká linka v maximální délce 780 m je vybudována na pravé straně střelnice. Je ukončena uzavřenou dopadovou plochou (lapačem). Ve střelecké lince jsou vybudovány čtyři pevné palposty (ocelové) ve vzdálenosti 100, 300, 550 a 780 m od dopadové plochy. V reálu se jedná o koridor široký cca 8 m, který je po celé délce ohraničený náspy do výšky zhruba tří metrů. Náspy postupně rostou do výšky, a to až k místu dopadové plochy, kde ukončení střelecké linky tvoří dopadová plocha a nad ní násep až výšky cca 10 m.

 

V delším časovém horizontu, a to již i při existenci výcvikového střediska, je vize následující:

1)          vytvoření druhé části střelecké linky, v obdobné šířce, do vzdálenosti 800 m vlevo od původní linky.

2)          provedení postupného prodlužování levé střelecké linky až na vzdálenost cca 1 000 m.

3)          instalace oplocení prodloužené přes křižující polní cestu 

 

Pro zkvalitnění výcviku je možné využít různé terčové sestavy a zařízení (dálkové vyhodnocování zásahů na terči – vyvinuté VTÚVM; terčové zvedáky, buď vlastní výroby nebo z nákupu nebo pohyblivé vozíky s terči.  Tyto terčové sestavy jsou dálkově rádiem řízené s dlouhou životností a možností rozmístění terčů kdekoliv na střelnici za dodržení bezpečnostních pravidel střelby.

 

Výcvikové středisko pro ozbrojené složky (killhouse)

 

Návrh:

Vybudování imitací obytných prostor pro výcvik zásahových jednotek s možnosti střelby pro vojenské a policejní jednotky ČR a NATO, dále městské policie a složek integrovaného záchranného systému.  

Předběžný návrh předpokládá vybudování tohoto střediska bezprostředně v dosahu současné střelecké linky, a to na pravé straně ve směru střelby v místě bývalého „házeliště“ granátů.

 

Budování různých speciálních výcvikových pracovišť pro Armádu ČR, Policii ČR a složky IZS

 

Tyto pracoviště by byly budovány po konzultacích s AČR, PČR a dalšími složkami IZS. Jedná se o vybudování speciálních pracovišť s unikátní možnosti co nejvíce „zreálnit“ formy zásahů a to tím, že v dotyčném prostoru je možné provádět zásahy za reálného použití ohně, vody a dalších speciálních prostředků. Jednotlivé výcvikové pracoviště by byly tvořeny buď konkrétním materiálem (např. autobus nebo železniční vagon) nebo jeho imitaci (např. imitace části vrtulníku).

 

Vize:

 

a)           úprava výcvikové lokality pro střelbu pod úhlem a pro výcvik ve slaňovacích technikách.

b)           instalace autobusu, letadla nebo železničního vagonu pro nácvik osvobození rukojmí pro vojenské a policejní jednotky i pro výsadek z vrtulníku slaněním, dále pro nácvik záchrany zraněných pro záchranné útvary.

c)           vrtulníkový trenažér.

 

 

Z podkladů Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín připravil: Mgr. Pavel Lang, manažer PR

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz