Czech English

Historie

Vojenský technický ústav, s.p. vznikl k 1.9.2012 na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2012 č. 456 k Záměru Ministerstva obrany transformovat vojenské opravárenské podniky.

VTÚ, s.p. sestává ze tří odštěpných závodů:

Historie VTÚ, s.p. sahá až do roku 1922, kdy byl založen Vojenský vzduchoplavecký ústav (o dva roky později přejmenovaný na Vojenský letecký studijní ústav), přímý předchůdce VTÚLaPVO. Od té doby téměř nepřetržitě předchůdci VTÚ, s.p. zabezpečovali úlohy obranného výzkumu, vývoje a zkušebnictví ve prospěch československých a českých ozbrojených sil i dalších subjektů.

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz