Czech English

27. 05. 2020Freya prochází opravami ve VTÚ

Freya prochází opravami ve VTÚ

Vojenský technický ústav pozemního vojska ve Vyškově, to nejsou jenom služby obranné vědy, výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti pozemní techniky Armády ČR nebo složek ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému.

Odštěpný závod VTÚ, s. p. provádí mimo svůj široký rozsah působnosti také dílčí speciální činnosti. Aktuálně třeba renovaci německého radiolokátoru Freya ze sbírek venkovního depozitáře Vojenského technického muzea VHÚ v Lešanech. Cílem expoziční přípravy je kompletní oprava kabiny obsluhy včetně jejího nosného systému, renovace exteriéru i interiéru kabiny a nástřik původní kamuflážní barvy.

Autor: Pavel Lang

Ilustrační foto: archiv odštěpného závodu VTÚPV Vyškov

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz